Neviete kam s Vašími 2% daní ?
Darovať 2% daní cez systém Ďakujeme.sk

Občianske združenie Náš Palček

Kto sme ! Komu pomáhame ! Ako pomáhame !

Náš palček občianske združenie vzniklo na základe vzájomnej spolupráce, podpory a spoločného úsilia rodičov a učiteľov viacnásobne postihnutých detí.

Poslaním občianske združenie je pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám, prispievať k zlepšovaniu ich zdravotného stavu.

Naše deti majú mnohonásobné zdravotné znevýhodnenia a sú odkázané na každodenné cvičenia. Cez naše OZ sa snažíme kompenzovať náklady na ich rehabilitáciu telesnú, ale aj duševnú prostredníctvom naších ponúkaných služieb.

Pomáhame deťom a aj rodičom preklenúť nedostatok komplexných služieb a intervencií a vytvárame aj priestor na individuálne cvičenie pre maminky s deťmi, ktoré to potrebujú.

Za vašu podporu ďakujeme.

Naše projekty

Za pomoci

V roku 2015 sme uspeli v jesennom kole grantového programu Dôvera a Nadácii pre deti slovenska a podarilo sa nám získať grant vo výške 900€ na zakúpenie senzomotorických pomôcok na zabezpečenie rehabilitácie a vzdelávanie pre ťažko postihnuté deti, ktoré potrebujú pravidelné cvičenie pre zmyslovú a zrakovú stimuláciu. Išlo o zakúpenie svetelných led panelov a pomôcok k tomu, ako aj optické vlákna so svetelným zdrojom. Realizácia projektu prebehla v čase január-august 2016 a pokračuje sa v zapožičiavaní týchto pomôcok aj naďalej.

Naším cieľom je takýmto deťom zapožičať pomôcky na určitú dobu do domáceho ako aj školského prostredia a tak si tieto deti môžu vyskúšať stimláciu a rehabilitáciu priamo v praxi a precvičiť svoje zrakové a zmyslové funkcie, čo im pomôže posunúť a zlepšiť mentálnu a zrakovú stránku.

Naše deti na fotografiách

Týmto deťom pomáhame

Podporujú nás

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Vyplňte následující formulář kontaktními údajia naši operátoři vás budou kontaktovat.

Tel. kontakt +421 905 447 766